AVG wetgeving niet alleen maar lastig

Vaak krijgen we als beheerder de vraag waarom we zo voorzichtig zijn met het verstrekken van gegevens. Dit kan zijn wanneer een eigenaar zijn appartement verkoopt en de makelaar stukken op wil vragen, of wanneer bijvoorbeeld schilderwerk gedaan moet worden en de schilder de eigenaren op de hoogte wil brengen van het moment dat het werk uitgevoerd wordt. Duidelijke gevallen waarbij het gemakkelijk zou zijn als wij direct de gegevens verstrekken die gevraagd worden, maar waarom doen we dat dan niet?

De AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) is een wetgeving die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens. Kort samen gevat gaat deze wet over het recht dat mensen hebben op privacy en de manier waarop bedrijven hiermee om horen te gaan.

Hieronder de belangrijkste pijlers van deze wetgeving zijn, en de wijze waarop vb&t VvE diensten hiermee omgaat:

  • Transparantie: wij wijzen al onze eigenaren erop dat er persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Daarnaast geven we aan welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt. U kunt dit ook terugzien in onze verwerkingsovereenkomst.
  • Doelbeperking: wij gebruiken de persoonsgegevens alleen om het beheer van de VvE uit te kunnen voeren. Dus niet voor reclame of verkoop.
  • Gegevensbeperking: wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het beheer uit te kunnen voeren. Omdat wij alleen het beheer uitvoeren over de algemene eigendomen, houden wij dus geen gegevens bij over installaties en dergelijke in uw woning zelf.
  • Juistheid: het spreekt voor zich dat de persoonsgegevens correct zijn en blijven. Om deze reden krijgt u soms ook bericht van ons om na te gaan of uw gegevens nog actueel zijn.
  • Bewaarbeperking: de persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel, om deze reden houden wij bijvoorbeeld geen informatie meer bij van eigenaren die inmiddels verhuisd zijn.
  • Integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging. Om deze reden kunnen bijvoorbeeld niet zomaar financiële stukken met een makelaar gedeeld worden door ons als beheerder. Omdat wij niet weten of deze persoon in opdracht van een eigenaar handelt. Daarom moet een makelaar altijd bij de eigenaar zelf de benodigde stukken opvragen.
  • Verantwoording: als professioneel beheerder moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen. Wij kunnen hierop ook gecontroleerd worden. Het voorzichtig omgaan met persoonsgegevens is dus niet iets wat we doen omdat we graag moeilijk doen, maar juist om te zorgen dat die niet verkeerd gebruikt kunnen worden.

Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u hiermee altijd terecht bij uw beheerder.