Brandveiligheid is vaak schijnveiligheid

Nadat een brand in een flat in Londen vele slachtoffers eiste, is de brandveiligheid van veel gebouwen onder de loep genomen. Ook wij kregen veel opdrachten om gebouwen te inspecteren op brandveiligheid.

Sommigen vinden dat de wet- en regelgeving veranderd moet worden, zodat dergelijke branden in Nederland niet voor kunnen komen. De vraag is echter of dit wel de oplossing is. Brandveiligheidseisen worden als lastig ervaren: deuren moeten op drangers, vluchtwegen moeten vrijgehouden worden, brandbare materialen moeten aan eisen voldoen enzovoorts. De praktijk wijst uit dat drangers worden verwijderd of geblokkeerd, vluchtwegen dagelijks versperd worden en het men het keuren van materialen als kostenverhogend ziet.

De eisen rondom brandveiligheid in het bouwbesluit zijn de minimale voorschriften om een veilig gebouw te creëren. Het onderhoud van installaties en toezicht op juist gebruik zijn vervolgens vaak kostbaar en moeilijk te organiseren. Maar als wij willen dat er geen branden ontstaan waarbij slachtoffers kunnen vallen, dan behoort brandveiligheid per definitie tot onze dagelijkse zorg.

In grote objecten waar veel mensen aanwezig zijn, worden de laatste jaren automatische blusinstallaties geïnstalleerd. Deze installaties voorkomen grote branden en slachtoffers. De kosten van dergelijke installaties zijn aanzienlijk, maar op grond van gelijkwaardigheid komen vele bouwkundige brandpreventieve voorzieningen te vervallen.

Met de komst van het nieuwe bouwbesluit in 2019 krijgen we (eindelijk) voorwaarden die mensen die niet zelfredzaam zijn beschermen. Hierover heerst vanuit het bedrijfsleven en de politiek nog steeds onbegrip. Maar waarom eigenlijk? In vele omliggende landen wordt de brandweerlift gebruikt voor het evacueren van niet-zelfredzame personen. In Nederland is dit, vreemd genoeg, strikt verboden.

Wij moeten samen brandveiligheid ter voorkoming van slachtoffers in ons denken en handelen opnemen. De wet is de basis, maar nog te vaak is de vraag terecht of we niet met schijnveiligheid bezig zijn. Gelijkwaardige oplossingen zijn vaak beter om slachtoffers te voorkomen.Waarmee kunnen
wij u helpen?

Vul het contactformulier in op onze contactpagina en onze
mensen zullen zo spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden.