Syntrus Achmea Real Estate & Finance beste vastgoedmanager van het jaar!

Onze opdrachtgever Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft op de Provada vb&t Vastgoedmanagement voor hun kantoren portefeuille uitgeroepen tot beste vastgoedmanager van het jaar! Daar zijn wij met ons team ontzettend trots op. Het geeft ons een enorme stimulans om onze geformuleerde visie op property management te blijven realiseren. Dan aan Syntrus Achmea voor deze erkenning!

 

NL Doet en vb&t doet weer mee!

Onze organisatie heeft dagelijks te maken met mensen vanuit alle lagen van onze samenleving, we staan er dus midden in om het zo maar te zeggen. En als we dan ook iets kunnen doen voor de samenleving dan dragen we graag ons steentje bij als organisatie.

Ook dit jaar zijn er weer veel goede doelen en klussen verzameld door het Oranje Fonds, die zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers door het hele land. En ook vb&t doet dit jaar weer mee door medewerkers beschikbaar te stellen voor het vrijwilligers werk. Een groep medewerkers van vb&t, vanuit de groep, VvE diensten, Verhuur en Vastgoedmanagement, zal verspreid door Nederland de handen uit de mauwen steken en een steentje bij gaan dragen als vrijwilliger. Dit is niet alleen een mooie kans om het teamwork binnen de organisatie te promoten, maar ook iets terug te doen voor mensen en organisaties die het niet breed hebben en wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De klussen waar wij dit jaar gaan helpen zijn:

Meer informatie over NL Doet en het Oranje Fonds is te vinden op nldoet.nl.

Oplevering nieuwbouw Pathé Zwolle

Voor verschillende nieuw- en verbouwprojecten van Pathé Theatres verzorgt vb&t Projectmanagement BV al enige jaren het complete project- en kostenmanagement. Het betreft veelal het verbouw-, afbouw- en inrichtingsproces, inclusief de installaties vanuit een casco omgeving. Wij vervullen onze werkzaamheden met grote betrokkenheid, enthousiasme, inhoudelijke technische kennis en daadkrachtig handelen.

De afgelopen 2 jaar hebben wij, naast diverse verbouwingen op verschillende locaties in het land, 3 nieuwe Pathé bioscopen mogen realiseren. Eind 2015 openden wij reeds de locaties in Maastricht en Arnhem.

Voor ons is ieder (ver)bouwproject voor Pathé Theatres uniek. Mede door de eisen aan het ontwerp- en bouwproces van Pathé; de continue innovaties op gebied van licht, projectie en geluid;  het uiteindelijke gebruik; de locatie en de daarmee samenhangende randvoorwaarden.

De nieuwe locatie in Zwolle, groot 7.800 m2 BVO, bestaat uit 9 filmzalen met een totale capaciteit van 1.550 zitplaatsen, bijbehorende foyers, food & beverage, kantoorruimten en ondersteunende functies in bouwteam in 14 weken volledig in het zogenaamde Building Information Modelling (BIM) uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen. vb&t heeft daarvoor in het BIM-management voorzien. Naast deze nieuwe wijze van engineering is ook een complete nieuwe look & feel geïntroduceerd.

Het proces van ontwerpen, selecteren, BIM uitwerking, begroten, en de realisatie heeft in totaal slechts 10 maanden in beslag genomen. Na de realisatie periode van de complete afbouw van 5½ maand, heeft het weer geleid tot een prachtige nieuwe locatie. Afgelopen 9 december is het project operationeel gereed opgeleverd

Met name door de nauwe samenwerking met Pathé en alle andere betrokken partijen, maar ook door de gekozen vorm om in bouwteam en BIM de nieuwbouw te ontwerpen en realiseren is het project succesvol gebleken. vb&t Projectmanagement BV is enorm trots, dat zij hier haar steentje aan bij mocht dragen.

Wij feliciteren Pathé Theatres met de opening van Pathé Zwolle.

vb&t Projectmanagement BV

Een 8 voor dienstverlening? Alleen met een 8- voor de woning.

Om een 8 voor dienstverlening te scoren, dient de woning met minimaal een 7,8 te worden beoordeeld. Zo blijkt uit een grootschalig onderzoek dat we onder onze huurders hebben uitgevoerd. Er is een causaal verband tussen de beoordeling van de woning en onze dienstverlening.

Gelukkig beoordeelt slechts 3% van de huurders hun woning met een rapportcijfer lager dan 5. Deze zelfde groep geeft onze dienstverlening een 4,7.  47% kent de woning een cijfer tussen 5 en 8 toe. Onze dienstverlening scoort dan een 6,4. De helft van onze huurders is met een 8 of hoger dik tevreden over hun woning. Onze dienstverlening waarderen zij met een 7,1.

Sturen op huurderstevredenheid

Huurders die ontevreden zijn over hun woning, geven dus een minder goede beoordeling voor de dienstverlening van de vastgoedmanager. Dat is een belangrijke conclusie, omdat steeds meer opdrachtgevers sturen op de huurderstevredenheid. Daarbij gaat het om meerdere factoren, zoals de beoordeling van de omgeving, de woning en de dienstverlening. Het onderzoek van vb&t wijst uit dat als een opdrachtgever streeft naar een 8 voor de kwaliteit van de dienstverlening, de minimale kwaliteit van de woning een 7,8 dient te zijn. Kwaliteit heeft in dit verband niet per se te maken met luxe of kostbaarheid, maar ook met aspecten als flexibiliteit en zekerheid.

 

 

vb&t Vastgoedmanagement beheert nu ook in Gelderland

Het gaat goed met vb&t Vastgoedmanagement; onze portefeuille breidt zich gestaag uit. Zo gaan we voor een van onze opdrachtgevers het volledige beheer verzorgen van haar woningbezit in Gelderland. Een uitbreiding met meer dan 1.500 woningen, wat mooi op de weg ligt van onze eerder dit jaar geopende kantoren in Arnhem en Utrecht.

De groei van onze vastgoedportefeuille komt grotendeels voort uit de trend dat meer en meer opdrachtgevers in partnership met vastgoedmanagers willen samenwerken. Vb&t Vastgoedmanagement speelt daar gericht op in met een sterk accountteam dat exclusief voor opdrachtgevers werkt. Daardoor kan er een stuk efficiënter worden gewerkt. Én er ontstaat meer ruimte voor innovatie en rendementsoptimalisatie van de portefeuille.

 

 

Bouwinvest koopt huurwoningen in Helmond

Bouwinvest Residential Fund koopt 75 vrije sector huurwoningen in Helmond. Verkoper is Adriaans Projectontwikkeling

Bouwinvest heeft, namens het Bouwinvest Residential Fund, met Adriaans Projectontwikkeling een koopovereenkomst getekend voor het project Parc Valère. Het gaat om 75 woningen en 85 parkeerplaatsen aan de Europalaan in Helmond. De appartementen zijn bestemd voor de vrije sector huur.

De eerste plannen voor nieuwbouw op deze locatie dateren uit 2008,  de woningbouwvergunning werd destijds gegund aan woningcorporatie Compaen. De bouw stagneerde echter onder andere door de crises en bijbehorende stagnerende woningverkopen.

Dankzij de constructieve samenwerking tussen de gemeente Helmond, Compaen, Adriaans Projectontwikkeling en Bouwinvest gaat de bouw nu toch door. Het oorspronkelijke plan is verduurzaamd door middel van betere isolatie en zonnepanelen, met als resultaat een Energielabel A (+++). Ook de plattegronden zijn aangepast conform de wensen van het Bouwinvest Residential Fund.

actueel

Parc Valère, genoemd naar het naastgelegen park, is gelegen nabij het centrum en op loopafstand van winkelcentrum Combicentrum. Er zijn 13 verschillende typen appartementen, variërend in grootte tussen de 83 m2 en 110 m2. Elk appartement heeft een eigen berging en een parkeerplaats in de afgesloten garage.

Michiel de Bruine, Hoofd Asset Management Woningen bij Bouwinvest: “Investeren in een project als Parc Valère past uitstekend binnen onze vastgoedstrategie: uitbreiding van de woningportefeuille in het middel dure huursegment op een strategisch goede locatie. We streven naar een verdubbeling van de Brabantse portefeuille in de komende jaren.”

Voordat met de bouw gestart kan worden voert de gemeente in de aangrenzende openbare ruimte werkzaamheden uit en op dit moment wordt een deel van het terrein gesaneerd. Aansluitend start Adriaans Bouwgroep met de bouw van het complex. De verwachting is dat de appartementen begin 2018 worden opgeleverd.

vb&t Capital Markets International heeft deze transactie begeleid namens Bouwinvest.

Veiligheid, een kwestie van (onder andere) verantwoordelijkheden nemen en communiceren

In de wereld van vervoer, opslag- en handeling van gevaarlijke stoffen hebben verschillende incidenten in binnen- en buitenland de afgelopen jaren geleid tot aangescherpte wet- en regelgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat veel incidenten zijn terug te leiden tot menselijk falen. Fouten die onbewust zijn gemaakt en fouten die zijn gemaakt door bedrijfscultuur en gebrek aan goed leiderschap.

ChemiePack
Een in Nederland bekend incident is dat van 5 januari 2011, toen bij ChemiePack een grote brand uitbrak. Oorzaak was een medewerker van het bedrijf die met een open-vlam-brander een pomp wilde ontdooien. De pomp stond opgesteld in een lekbak waar brandbaar hars in was gelekt. De hars vatte vlam. Doordat buiten protocol om met water is geprobeerd deze kleine brand te blussen, kon de brandende hars op via water bij de IBC’s terecht komen. De brand was niet meer te beheersen, met alle gevolgen van dien. De Onderzoeksraad voor Veiligheid  heeft aangetoond dat er grove fouten zijn gemaakt en dat het management van de onderneming nalatig was in het uitvoeren van haar taken. Tegen verschillende managers zijn gevangenis straffen geëist van 4 jaar. Het grote incident bij ChemiePack staat niet op zichzelf en de reputatie van de sector staat onder grote druk.

Bij veel bedrijven die met chemische stoffen werken worden dagelijks fouten geconstateerd en (bijna) incidenten gemeld.  Zo is er, wederom in de Moerdijk in juni 2014 een explosie bij Shell. Een exploderende kraker zorgt voor paniek en maatschappelijke onrust. Ook hier blijkt na onderzoek dat er een probleem was in communicatie. De basis is een probleem in de technische installatie waardoor de druk te veel opliep. Het protocol is om in dergelijke gevallen het chemische proces te staken. Dat gebeurt door het toevoegen van een stof die alles stopt. In het geval van dit incident besliste een manager anders. Hij was van mening dat de meter die de hoge druk aangaf wel vaker foutieve informatie gaf en dat de operatie moet doorgaan.

Een laatste voorbeeld is er een die 25 jaar geleden begon, om in 2013 tot zijn climax te komen, met daarbij twee dodelijke slachtoffers. Bij een chemische plant in Antwerpen werd 25 jaar geleden een nieuwe stoom installatie gemonteerd. Op de installatie paste de sluitring niet goed. Hij lekte wat. Tegen het protocol in werden bouten extra aangetrokken, waardoor er geen lekkage meer was en de installatie kon worden opgeleverd. In de loop der jaren lekte de installatie met enige regelmaat. Niets ernstigs leek en steeds werden de bouten extra aangetrokken. In 25 jaar is nimmer geregistreerd dat deze lekken waren ontstaan noch hoe deze lekkage is opgelost.

In 2013 ging het fout. Twee medewerkers van een reparatiebedrijf werden bij de installatie geroepen vanwege de lekkage. In de documenten en historie was niets terug te vinden over problemen of andere incidenten. Een nieuwe manager kende goede resultaten van het reparatiebedrijf en hij besloot ze in te huren. Het bedrijf is gespecialiseerd in het injecteren van speciaal pakking materiaal bij kleine lekkages wat het lek kan stoppen door met lage druk pakking materiaal aan te brengen terwijl het proces niet gestopt hoeft te worden. De speciale hars wordt met zeer lage druk ingespoten.

Door het gebrek aan communicatie en het gebrek aan nemen van verantwoordelijkheid was deze lage druk voldoende om een aantal, steeds weer aangedraaide, bouten te laten knappen. De overige bouten zijn door de vrij gekomen krachten verbogen en/of afgebroken, met een grote explosie tot gevolg. Het probleem was dat de dikke bouten in de loop van 25 jaar zo vaak zijn aangetrokken om een lekje op te lossen, dat de bouten aan het einde van hun fysieke kracht waren met alle (helaas dodelijke) gevolgen van dien.  Ook hier is communicatie, registratie en het gebrek aan het nemen van verantwoordelijkheid de basis van het incident. Nog steeds gebeuren er dagelijks (kleine en grote) incidenten die niet altijd de media halen, maar grote gevolgen kunnen hebben voor burgers, het milieu en het betreffende bedrijf. Incidenten die door gebrek aan leiderschap- en interne communicatie de kans krijgen om te escaleren tot een ramp en/of crisis situatie.

De rol van bevoegd gezag
Met Seveso 2015 zijn veel zaken rondom chemische stoffen en de opslag ervan afgedekt in wetten en regels. Vanaf 2014 is het beleid van het bevoegd gezag om niet meer te adviseren over dit soort zaken, omdat het is afgedekt in de nieuwe wet. Voorheen gebeurde dat wel. Het is daarom zeer belangrijk om uzelf te realiseren dat u verantwoordelijk bent en dus ook aansprakelijk kan worden gesteld wanneer u de regels niet zou hebben opgevolgd bij een incident op uw locatie. U dient uw medewerkers middels audits en interne protocollen te controleren op het naleven van de regels.

Werken aan veiligheid
Incidenten zijn niets nieuws, al jaren zijn er van tijd tot tijd grote incidenten. In Nederland maar ook daarbuiten. Werken aan veiligheid is een continu proces van ervaringen opdoen, leren van elkaar en verbeteringen doorvoeren. Hoe vervelend ook, het kan gebeuren dat iets fout gaat. Het is belangrijk om daar binnen de sector goed naar te kijken en ervan te leren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Fransen.

Weet de verhuurder wat de huurder écht wil?

Als je de klant echt centraal wilt stellen, moet je weten wat die wil. Wat vindt je huurder belangrijk? Is dat hetzelfde als wat jij als verhuurder belangrijk vindt? Of wat jij dénkt dat je klant belangrijk vindt? We vergeleken de resultaten van een enquête onder woninghuurders met die van een peiling onder verhuurders. Interessant!

Onze woninghuurders blijken hun woning gemiddeld te waarderen met een 7,3. Hoe hoger de huurprijs, hoe meer ze tevreden zijn. Wie een woning huurt voor minder dan € 710,00 geeft een 6,8. Maar wie meer dan € 1.000 betaalt, komt uit op het rapportcijfer 7,7. Dat scheelt bijna een heel punt! “Ik vind dat op zich geen verrassende uitkomst,” reageert Eric Prevoo, directeur van vb&t vastgoedmanagement. “Zo lang de verhuurder er maar voor zorgt dat hij blijft  investeren in de woningen en de balans tussen prijs en kwaliteit goed bewaakt.”

Kwaliteit en zekerheid boven flexibiliteit

Meer verrassend is een vergelijking met resultaten van een enquête onder verhuurders. Op de vraag hoe de huurwoning kan worden verbeterd, draagt de verhuurder zaken aan als een flexibele ingangsdatum van de huurovereenkomst en meer flexibiliteit om de woning aan te passen. Maar huurders kijken naar heel andere dingen. Die vinden de kwaliteit van de woning en zekerheid veel belangrijker. Ze willen een kwalitatief betere oplevering van de woning (32,5%), meer zekerheid over het onderhoudsmoment (33,8%) en vooral zekerheid over de huurprijsontwikkeling (52,1%).

Beter inzicht

“Flexibiliteit is mooi, maar staat dus niet voorop,” besluit Eric. “Als vastgoedmanagers ervaren wij dat dagelijks. De stijgende huurprijzen scheppen met name verwachtingen over kwaliteit en zekerheid. De resultaten van dit onderzoek helpen ons de verhuurder beter inzicht te geven in wat de huurder écht wil. Vervolgens gaan we met de verhuurder in gesprek om te kijken hoe we daar samen aan kunnen beantwoorden.”