Glimlach op gezicht toveren

Voor NL Doet is vb&t ook dit jaar weer actief geweest voor verschillende instellingen. Met bijna 300 medewerkers heeft vb&t een glimlach op het gezicht weten te toveren van bewoners én medewerkers.

Tijdens de grootste vrijwilligersactie van Nederland hebben de verschillende afdelingen zich ingezet bij het Vitalis Berckelhof, Stichting De Waalboog, Stichting DrieGasthuizenGroep, Wijkgebouw ’t Slot en het Jan Visser Museum in Helmond.

Activiteiten waarbij we geholpen hebben zijn onder andere:
– Droomdekentjes maken voor kinderen.
– Schoonmaken van het museum.
– Bewoners helpen met het maken van lampenkappen.
– High-tea organiseren voor de bewoners van het woonzorgcentrum.
– Opknappen van het wijkcentrum.
– In de tuin werken en opknappen van oude gebouwen.

Met veel plezier heeft vb&t veel mensen een fijne dag bezorgd. Volgend jaar zullen we ons weer inzetten, want succes maken we samen!

Video’s en foto’s van de dag vind je hieronder:

Succesvol eerste droom woning event

Het eerste ‘Droom uw Woning’ event, dat wij samen met Rabobank Eindhoven-Veldhoven hebben georganiseerd, was een groot succes! Het programma bestond uit informatieve en interactieve presentaties van Pigmans Ras Janssen notarissen, Rabobank, Vivian Reijs en ERA vb&t Makelaars.

Droom uw Woning
Het is heel logisch om in een nieuwe levensfase te dromen van een andere woning. Voor mensen die niet weten waar ze moeten beginnen, was er dit evenement.

Het publiek bestond voor een groot gedeelte uit ouderen van wie de kinderen het huis hebben, of gaan, verlaten. In deze situatie wordt de vraag of je in je huis wil blijven wonen relevant. Is het huis nu te groot? Of wordt het onderhouden van je woning of tuin steeds meer een last?

ERA vb&t Makelaars weet als geen ander met welke vraagstukken je te maken kunt krijgen en hebben de belangstellenden geadviseerd op het gebied van woondromen. Op 4 maart zijn ruim 200 belangstellenden naar het Evoluon in Eindhoven gekomen om meer te weten te komen over een eventuele (toekomstige) woning en financiering.

Is alles goed geregeld?
In de loop van je leven kan de behoefte om zaken te regelen veranderen. De medewerkers van Pigmans Ras Janssen notarissen hebben tijdens hun presentatie informatie gegeven over de mogelijkheden met betrekking tot huwelijkse voorwaarden, schenken, levenstestament en het testament.

Blijf financieel fit
Hoe haal je het meeste uit je vermogen? Heb je vragen over je pensioen? Kun je nog hypotheek krijgen? Voorzie je zorgkosten? Hoe blijf je veilig bankieren? Welke hulpmiddelen zijn er als bankieren niet meer zelf lukt? Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft tijdens het event alle mogelijkheden op een rijtje gezet.

Host Vivian Reijs
De dag werd gepresenteerd door Vivian Reijs, expert op het gebied van een gezonde levensstijl. Zij verzorgde tevens een luchtige afsluiter over ‘een gezonde leefstijl’ die enthousiast ontvangen werd door het publiek.

Vervolg ‘Droom uw Woning’
We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen en daarom gaan we, in andere gemeenten, zeker een vervolg geven aan dit event.

Wil je meer weten? Klik dan verder en kijk mee! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Patricia Goudswaard: patricia@eravbtmakelaars.nl

45 Nieuwe VvE’s

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. Met deze wet wil de overheid ervoor zorgen dat woningcorporaties zich meer richten op hun kerntaak. De corporatie Wonen Limburg heeft vb&t benaderd voor de oprichting, activatie en het beheer van vijfenveertig VvE’s.

Kerntaak woningcorporaties
Deze kerntaak wordt ook wel omschreven als Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Hiermee worden sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed, zoals gezondheidscentra en ontmoetingsruimten, bedoeld. Overige activiteiten, zoals het aanbieden van huisvesting in de vrije huursector en bedrijfsonroerend goed (bijvoorbeeld commerciële plinten in een flatgebouw), worden als niet-DAEB omschreven.

Wonen Limburg heeft ervoor gekozen om deze twee activiteiten onder te brengen in twee aparte juridische entiteiten. Beide bedrijven blijven wel gewoon werken onder de naam Wonen Limburg.

Expertise oprichting VvE
Omdat er binnen de appartementencomplexen nu meer dan één eigenaar actief is, moeten er VvE’s opgericht worden. vb&t VvE Diensten verzorgt al sinds 2006 het beheer van VvE’s voor Wonen Limburg. In de jaren daarna is vanuit beide organisaties steeds vaker de samenwerking gezocht om de dienstverlening richting eigenaars en huurders te verbeteren.

Omdat er binnen vb&t veel expertise aanwezig is met betrekking tot het opstarten en inrichten van VvE’s bij zowel nieuwbouwcomplexen als bestaande bouw, heeft Wonen Limburg vb&t benaderd voor dit traject. vb&t VvE Diensten gaat de oprichting en activatie van vijfenveertig VvE’s van A tot Z uitvoeren. Zodra deze Verenigingen van Eigenaars actief zijn, zal vb&t ook het dagelijks beheer gaan verzorgen.

Meer weten? Neem dan contact op met John van Winden

Renovatie diverse woonboulevards

In de nieuwsbrief van april 2016 informeerden wij u al over de voorgenomen renovatie van de Woonboulevard Piet Klerkx te Waalwijk. Net voor Kerstmis 2016 is de eerste fase – Piet Klerkx – afgerond en de renovatie van de tweede en laatste fase – onder andere WoonExpress – is in volle gang. Deze fase zal in oktober 2017 opgeleverd worden. Het geheel vernieuwde terrein wordt nog voor het einde van het jaar opgeleverd.

vb&t Projectmanagement heeft voor de Woonboulevard Waalwijk het complete projectmanagement verzorgd, van de initiatieffase tot aan de oplevering. Inmiddels hebben we zo veel ervaring met zowel retail als met de ontwikkeling van nieuw- en verbouwprojecten dat we niet alleen het proces managen, maar ook echt meerwaarde kunnen bieden aan het ontwikkelen van een goede woonboulevard.

De Woonboulevard Waalwijk is eigendom van De Mandemakers Groep (DMG), bekend van de diverse keukenwinkels maar ook de diverse meubelformules (zoals Piet Klerkx en WoonExpress). We mogen DMG alweer ruim tien jaar tot een van onze vaste, en zeer gewaardeerde, opdrachtgevers rekenen. De heer Mandemakers gaf ons laatst de volgende referentie: “Inmiddels hebben wij al diverse projecten door vb&t Projectmanagement B.V. naar onze volle tevredenheid uit laten voeren. De betrouwbare en persoonlijke samenwerking is hierbij voor ons van grote meerwaarde.”

Mooier kunnen wij ons niet wensen. Belangrijk voor ons is ook dat hierin twee van de belangrijkste kernwaarden van ons bedrijf naar voren komen. Betrouwbaar en Persoonlijk: dat is de manier waarop vb&t Projectmanagement B.V. projecten aanpakt.

Ontwikkeling nieuw Hoofdkantoor TMC op High Tech Campus

Vb&t Projectmanagement is in december 2016 gevraagd het projectmanagement op zich te nemen voor de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van TMC op de High Tech Campus te Eindhoven. De uitdaging bij dit project was (en is nog steeds) de korte doorlooptijd. Het gebouw moet eind 2017 gereed zijn en toen het project in december 2016 startte, was er enkel het eerste schetsontwerp van Pauwert Architectuur uit Eindhoven. Samen met de ontwerpteampartners Deerns, Tielemans, Royal HaskoningDHV en Juurlink [+] Geluk hebben we het plan in een recordtempo en in goede afstemming met TMC doorontwikkeld tot vergunningsstukken (januari 2017) en aanbestedingsstukken (februari 2017).

Inmiddels zijn de geselecteerde aannemers (Strukton Van Straten en Hoppenbrouwers) volop bezig met de uitvoering en staat de oplevering eind 2017 gepland.

Dit project toont aan dat ook in de huidige hectische tijd, waarin adviseurs en aannemers het weer druk krijgen en levertijden oplopen, met het juiste team, de juiste instelling en de inzet van alle betrokkenen onmogelijk geachte dingen mogelijk gemaakt kunnen worden.

Brandveiligheid is vaak schijnveiligheid

Nadat een brand in een flat in Londen vele slachtoffers eiste, is de brandveiligheid van veel gebouwen onder de loep genomen. Ook wij kregen veel opdrachten om gebouwen te inspecteren op brandveiligheid.

Sommigen vinden dat de wet- en regelgeving veranderd moet worden, zodat dergelijke branden in Nederland niet voor kunnen komen. De vraag is echter of dit wel de oplossing is. Brandveiligheidseisen worden als lastig ervaren: deuren moeten op drangers, vluchtwegen moeten vrijgehouden worden, brandbare materialen moeten aan eisen voldoen enzovoorts. De praktijk wijst uit dat drangers worden verwijderd of geblokkeerd, vluchtwegen dagelijks versperd worden en het men het keuren van materialen als kostenverhogend ziet.

De eisen rondom brandveiligheid in het bouwbesluit zijn de minimale voorschriften om een veilig gebouw te creëren. Het onderhoud van installaties en toezicht op juist gebruik zijn vervolgens vaak kostbaar en moeilijk te organiseren. Maar als wij willen dat er geen branden ontstaan waarbij slachtoffers kunnen vallen, dan behoort brandveiligheid per definitie tot onze dagelijkse zorg.

In grote objecten waar veel mensen aanwezig zijn, worden de laatste jaren automatische blusinstallaties geïnstalleerd. Deze installaties voorkomen grote branden en slachtoffers. De kosten van dergelijke installaties zijn aanzienlijk, maar op grond van gelijkwaardigheid komen vele bouwkundige brandpreventieve voorzieningen te vervallen.

Met de komst van het nieuwe bouwbesluit in 2019 krijgen we (eindelijk) voorwaarden die mensen die niet zelfredzaam zijn beschermen. Hierover heerst vanuit het bedrijfsleven en de politiek nog steeds onbegrip. Maar waarom eigenlijk? In vele omliggende landen wordt de brandweerlift gebruikt voor het evacueren van niet-zelfredzame personen. In Nederland is dit, vreemd genoeg, strikt verboden.

Wij moeten samen brandveiligheid ter voorkoming van slachtoffers in ons denken en handelen opnemen. De wet is de basis, maar nog te vaak is de vraag terecht of we niet met schijnveiligheid bezig zijn. Gelijkwaardige oplossingen zijn vaak beter om slachtoffers te voorkomen.

Vb&t verzekeringsvergunning VvE’s

Het goed verzekeren van onze VvE’s wordt steeds moeilijker gemaakt door opgelegde regelgeving vanuit de AFM. Daarom heeft vb&t eind 2016 besloten een eigen verzekeringsafdeling op te zetten en een vergunningsaanvraag in te dienen bij de AFM. Na een uitgebreide procedure en intensieve screening kunnen wij met gepaste trots melden dat de aanvraag is goedgekeurd en wij sinds 1 september 2017 beschikken over een eigen verzekeringsvergunning.

Dit biedt ons de mogelijkheid om zelf verzekeringen aan te bieden aan onze VvE’s, een goede vergelijking van beschikbare opties te maken en vervolgens een duidelijk advies te geven over de af te sluiten verzekeringen. Door betere sturing in samenwerking met de verzekeraars krijgen we bovendien meer invloed op het schadeproces. Hierdoor ontstaat ook meer grip op de totale schadelast binnen onze portefeuille. We hebben ons tot doel gesteld om een stabiel premieverloop te realiseren en een nog betere dienstverlening te bieden aan onze klanten.

De digitale én persoonlijke verhuurspecialist

De woningbeheerportefeuille is gedurende dit jaar met 40% gegroeid. Dit is een gevolg van nieuwe beheeropdrachten van bestaande woningportefeuilles en van nieuwbouwacquisities in met name Gelderland en de Randstad. Vb&t Verhuurmakelaars groeit momenteel dan ook sterk in het aantal verhuurtransacties en in de regio’s waarin zij actief is.

Voor de nieuwbouwverhuur is een speciaal nieuwbouwteam actief dat volledige focus heeft op de marketing en verhuur van nieuwbouwprojecten. Dit team beschikt over specialistische kennis en werkt met een projectmatige aanpak. Doel is om elke woning zo snel en zo goed mogelijk te verhuren.

Een goed en efficiënt lopend verhuurproces draagt in belangrijke mate bij aan het behalen van de rendementsdoelstellingen en is daarmee van strategisch belang. Om tijdwinst te behalen én beter aan te sluiten op de wensen van onze klanten, hebben wij het verhuurproces in sterke mate digitaal ingericht. In combinatie met regionale aanwezigheid en persoonlijk contact bieden we meerwaarde voor alle betrokkenen. Zo maakt vb&t Verhuurmakelaars voor zowel huurders als verhuurders het verschil.

Hennepkwekerijen voorkomen met big data

Hennepteelt tast de leefbaarheid en veiligheid van de directe omgeving aan. Daarnaast bestaat er een aanzienlijk risico op schade, met vaak hoge herstelkosten tot gevolg. vb&t hanteert dan ook een zero tolerance beleid met betrekking tot hennepkwekerijen.

Al jaren voert vb&t een actief, preventief beleid om hennepkwekerijen in woningen te voorkomen én in een zo vroeg mogelijk stadium te ontmantelen. Nu onderzoeken we de mogelijkheid om door middel van data van onze portefeuille de kans op hennepkwekerijen nog verder terug te dringen. De combinatie van interne kennis en ervaring en de data die gedurende lange tijd is opgebouwd, levert een gevarieerde set aan data-kenmerken op die een verhoogde kans op een hennepkwekerij geven. Met dit inzicht kunnen we niet alleen in een eerder stadium hennepkwekerijen signaleren, maar ook de selectie van nieuwe huurders verfijnen. Hierdoor zijn we in staat om kosten voor de belegger terug te dringen en de leefbaarheid voor huurders te bevorderen.

Nieuwe opdrachtgever: Vitalis Residentiële Woonvormen

Vitalis Residentiële Woonvormen is een vooruitstrevende en daadkrachtige opdrachtgever met wie vb&t een langdurende relatie zal opbouwen. Het gezamenlijke doel is om de huisvestingsbehoefte van de bewoners optimaal te voorzien én te faciliteren. Om hier invulling aan te geven, hebben Vitalis en vb&t Zorgvastgoed gekozen voor een vernieuwende aanpak.

De vooruitstrevende werkwijze uit zich er onder andere in dat het gehele dienstverleningspakket is afgestemd op het welbevinden van de bewoner. Dat geldt ook voor de producten en processen. Daarnaast zien we dat een all-in aanpak, waarin meerdere doelgroepen identiek benaderd worden, niet zal leiden tot het gewenste resultaat. Daarom kiezen we voor een afzonderlijke entiteit voor zorgvastgoed, waarbij processen en producten zijn afgestemd op de specifieke wensen van opdrachtgever én bewoners. Kortom: als opdrachtgever biedt Vitalis ons een nieuwe kijk op de invulling van property management van zorgvastgoed.

Parc Imstenrade te Heerlen