Oplevering nieuwbouw Pathé Zwolle

Voor verschillende nieuw- en verbouwprojecten van Pathé Theatres verzorgt vb&t Projectmanagement BV al enige jaren het complete project- en kostenmanagement. Het betreft veelal het verbouw-, afbouw- en inrichtingsproces, inclusief de installaties vanuit een casco omgeving. Wij vervullen onze werkzaamheden met grote betrokkenheid, enthousiasme, inhoudelijke technische kennis en daadkrachtig handelen.

De afgelopen 2 jaar hebben wij, naast diverse verbouwingen op verschillende locaties in het land, 3 nieuwe Pathé bioscopen mogen realiseren. Eind 2015 openden wij reeds de locaties in Maastricht en Arnhem.

Voor ons is ieder (ver)bouwproject voor Pathé Theatres uniek. Mede door de eisen aan het ontwerp- en bouwproces van Pathé; de continue innovaties op gebied van licht, projectie en geluid;  het uiteindelijke gebruik; de locatie en de daarmee samenhangende randvoorwaarden.

De nieuwe locatie in Zwolle, groot 7.800 m2 BVO, bestaat uit 9 filmzalen met een totale capaciteit van 1.550 zitplaatsen, bijbehorende foyers, food & beverage, kantoorruimten en ondersteunende functies in bouwteam in 14 weken volledig in het zogenaamde Building Information Modelling (BIM) uitgewerkt tot uitvoeringstekeningen. vb&t heeft daarvoor in het BIM-management voorzien. Naast deze nieuwe wijze van engineering is ook een complete nieuwe look & feel geïntroduceerd.

Het proces van ontwerpen, selecteren, BIM uitwerking, begroten, en de realisatie heeft in totaal slechts 10 maanden in beslag genomen. Na de realisatie periode van de complete afbouw van 5½ maand, heeft het weer geleid tot een prachtige nieuwe locatie. Afgelopen 9 december is het project operationeel gereed opgeleverd

Met name door de nauwe samenwerking met Pathé en alle andere betrokken partijen, maar ook door de gekozen vorm om in bouwteam en BIM de nieuwbouw te ontwerpen en realiseren is het project succesvol gebleken. vb&t Projectmanagement BV is enorm trots, dat zij hier haar steentje aan bij mocht dragen.

Wij feliciteren Pathé Theatres met de opening van Pathé Zwolle.

vb&t Projectmanagement BV