Nieuwe opdrachtgever: Vitalis Residentiële Woonvormen

Vitalis Residentiële Woonvormen is een vooruitstrevende en daadkrachtige opdrachtgever met wie vb&t een langdurende relatie zal opbouwen. Het gezamenlijke doel is om de huisvestingsbehoefte van de bewoners optimaal te voorzien én te faciliteren. Om hier invulling aan te geven, hebben Vitalis en vb&t Zorgvastgoed gekozen voor een vernieuwende aanpak.

De vooruitstrevende werkwijze uit zich er onder andere in dat het gehele dienstverleningspakket is afgestemd op het welbevinden van de bewoner. Dat geldt ook voor de producten en processen. Daarnaast zien we dat een all-in aanpak, waarin meerdere doelgroepen identiek benaderd worden, niet zal leiden tot het gewenste resultaat. Daarom kiezen we voor een afzonderlijke entiteit voor zorgvastgoed, waarbij processen en producten zijn afgestemd op de specifieke wensen van opdrachtgever én bewoners. Kortom: als opdrachtgever biedt Vitalis ons een nieuwe kijk op de invulling van property management van zorgvastgoed.

Parc Imstenrade te HeerlenWaarmee kunnen
wij u helpen?

Vul het contactformulier in op onze contactpagina en onze
mensen zullen zo spoedig mogelijk uw vraag beantwoorden.