Nieuwe service VvE diensten

Een scherp MJOP voor een scherpe prijs.

Eén van de belangrijkste doelstellingen van het VvE beheer is het waarborgen van het onderhoud van een complex. Veelal wordt als onderlegger voor dit onderhoud gebruik gemaakt van een Meerjaren Onderhoudsplanning, of kort gezegd MJOP. In dit MJOP staat omschreven wat er de komende jaren aan onderhoud gedaan moet worden en wat gespaard moet worden om dit onderhoud te kunnen betalen.

Omdat wij vanuit onze beheerdersrol als geen ander het belang kennen van een degelijk MJOP, heeft vb&t VvE diensten besloten dat het tijd is om het opstellen van een MJOP als dienst aan te bieden.

Maar is dit niet een slager die zijn eigen vlees keurt? Nee, om de eenvoudige reden dat het ten alle tijden de VvE zelf is die bepaalt welk onderhoud uitgevoerd moet worden. Wij kunnen hooguit een advies geven, waarbij wij puur adviseren zoals van een professionele beheerder verwacht mag worden.

Juist doordat vb&t VvE diensten bekend is met de complexen, eigenaren en het onderhoudsverleden, kan maatwerk geleverd worden. Zo kan bijvoorbeeld bij kapitaalkrachtige VvE’s meer aandacht besteed worden aan duurzaamheid.
Voor VvE’s met een lager spaarsaldo kan scherper geadviseerd worden om het maximale uit het onderhoud te halen, zonder de maandelijkse bijdrage aanzienlijk te hoeven verhogen.

Bovendien biedt vb&t VvE diensten korting voor VvE’s die een abonnement afsluiten voor het opstellen van een MJOP. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.