Uw mening telt!

Afgelopen zomer is u weer gevraagd om onze tevredenheidsenquête in te vullen.
Wij vinden het belangrijk om te peilen waar u als huiseigenaar tevreden bent over vb&t en waar u vindt dat wij kunnen verbeteren.

Dit jaar is de enquête door ruim 2000 eigenaren ingevuld. Daar zijn we erg blij mee, want met uw mening komen we verder. Waarom nemen wij deze enquête eigenlijk af en wat doen we met de resultaten?

Vb&t VvE Diensten richt de enquête voornamelijk op de volgende drie pijlers;

Tevredenheid
Voldoen wij aan de verwachtingen van de eigenaren? Waar doen we het goed? We peilen of we voldoen aan de wensen van alle betrokken partijen. Inclusief onszelf. Denk hierbij aan uw ervaringen met uw accountmanager, servicedesk, klachtafhandeling of uw digitaal dossier. De punten waarover u tevreden bent proberen wij nóg sterker uit te dragen.

Verbetering
Wat kan en moet beter? De resultaten van de enquête zijn dusdanig gecategoriseerd dat we onze verbeterpunten er gemakkelijk uit kunnen filteren en daarop kunnen handelen. Afhankelijk van de score gaan de VvE managers aan de slag om de verbeterpunten te verwerken en, waar nodig, contact op te nemen met eigenaars.

Relatie
Uw vaste aanspreekpunt bij vb&t VvE Diensten is uw VvE manager. We vinden het belangrijk dat u met hem/haar een goede relatie heeft. De VvE manager kan voor u zaken oplossen, uitzoeken en verhelderen. Ook is het de VvE manager die voor u de jaarvergadering voorbereidt en doorgaans voorzit.

Daarnaast vragen wij u over uw ervaringen met de vb&t Servicedesk, waarbij u met al uw storingsmeldingen en herstelverzoeken terecht kunt.

We zijn erg blij mee te kunnen delen dat we dit jaar een nóg mooiere score hebben behaald dan vorig jaar! Het cijfer voor de dienstverlening van vb&t steeg van een 7.35 in 2018 maar een 7,38 in 2019.
De individuele waardering van de VvE manager steeg van een 7,47 in 2018 naar een 7,54 in 2019. Daar doen we het voor!