• nl

vb&t Verhuurmakelaars nu ook in Enschede!

Sinds juni is de woningportefeuille van vb&t uitgebreid met een groot aantal woningen in de regio Hengelo. Naast het beheer is vb&t ook verantwoordelijk voor de verhuur. De verhuur van woningen blijft een regionale aangelegenheid met kennis over de regionale marktontwikkelingen.

Daar waar vb&t met vb&t vve diensten al met het kantoor aan het Getfertplein 123 in Enschede is gevestigd is daar sinds kort ook vb&t Verhuurmakelaars aan toegevoegd. Dit sluit aan bij de visie van vb&t om landelijk integrale dienstverlening op het gebied van vastgoed en huisvesting aan te kunnen bieden.

Net als in heel Nederland is ook in de regio Hengelo de druk op het middensegment huur (huurprijzen tussen de €711,- en €1000,- per maand) merkbaar. Dit zien we aan de afname van de gemiddelde doorlooptijd (en dus leegstand).

Daarnaast is dit merkbaar aan de landelijke trend van de stijging van de huurprijzen. In de provincie Overijssel zijn de huurprijzen bij mutatie ten opzichte van een jaar geleden sterker gestegen dan het landelijk gemiddelde. De m² prijs in Overijsel is met circa 10% gestegen ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 3,6%. De gemiddelde huurprijs bij mutatie in Overijssel bedroeg over de eerste helft van 2018 € 9,44/m² (bron: Marktrapportage’Transparantie in de verhuurmarkt’ VGMNL en NVM, september 2018)