Verduurzaming kantoorgebouw Kuijpers Den Bosch

In ons bericht van april 2019 stonden we al stil bij het feit dat gebouwen met een kantoorfunctie vanaf 1 januari 2023 verplicht minimaal een Energielabel C moeten hebben. Deze eis zal in de jaren daarna alleen maar aangescherpt worden.

Ondanks dat 1 januari 2023 snel dichterbij komt, zien we (in verhouding) nog relatief weinig beweging bij gebouweigenaren. Een partij die hier wel op vooruitloopt is een van onze opdrachtgevers; Kuijpers.

Voor haar eigen kantoorpanden aan Het Zuiderkruis in Den Bosch heeft Kuijpers besloten over te gaan tot een complete revitalisatie en uitbreiding. Hierbij zullen de bestaande kantoren losgekoppeld worden van de gasaansluiting en zal er voldaan worden aan Energielabel A. Naast de energiebesparing zal hierbij het comfort voor haar werknemers sterk toenemen. Ondanks het feit dat Kuijpers zelf een installatiebedrijf is (of juist daarom) is heel sterk het uitgangspunt aangenomen dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt moet worden van reeds aanwezige installatie(componenten) en betaalbare technieken. Hierdoor ontstaat in haar eigen pand een business-case welke ook voor haar toekomstige klanten haalbaar zal zijn.

De plannen van Kuijpers zijn vorig jaar ontstaan vanuit de samenwerkingen in de Bosche Energie Coalitie, waarbij Alba Concepts Kuipers begeleidt heeft bij de vorming van de uitgangspunten. Deze fase is afgesloten met de selectie van DOOR Architecten. Aansluitend is vb&t Projectmanagement gevraagd om de definitieve uitwerking en realisatie te begeleiden.

We hebben samen met Kuijpers, DOOR Architecten, Alba Concepts en diverse andere adviseurs een intensieve, maar ook zeer doeltreffende en innoverende, ontwerpfase doorgemaakt. Hierbij zijn er verschillende sessies geweest met vertegenwoordigers van de verschillende werknemersgroepen. Een en ander heeft geresulteerd in een bijzonder plan waarbij Energiebesparing, Duurzaamheid en Circulariteit centraal staan, waarbij de werknemers een grote stem hebben gehad in de uiteindelijke sfeerbepaling en waarbij een haalbare business-case voor een ieder met dezelfde uitdaging uitgangspunt is geweest. Deze uitdaging laat zich het beste omschrijven als:

Het creëren van een uitdagende/stimulerende werkomgeving welke comfortabel en duurzaam is waarbij voldaan wordt aan de regelgeving m.b.t. energieverbruik.

Dat dit kan in een kort tijdsbestek en met een overzienbare investering wisten we al, maar hebben we nu ook kunnen bewijzen.

Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp afgerond en is de Omgevingsvergunning aangevraagd. De gunning van het werk zal in Q4-2019 plaatsvinden waarna de daadwerkelijke uitvoering start begin 2020. Vragen over onze manier van aanpak aangaan dit project? Mail ons dan op: projectmanagement@vbtgroep.nl