Wat is de juiste aanbestedingsmethode?

Iedereen ervaart momenteel de verandering in de huidige (bouw)markt. Levertijden lopen op, aannemers zijn moeilijker te vinden en de aanneemsom stijgt hard. Dit vraagt volgens veel partijen om “innovatieve aanbestedingsvormen” en bouwteamconstructies.

Wij zijn (als vb&t Projectmanagement) op de hoogte van alle verschillende aanbestedingsvormen en krijgen vaak de vraag:  Wat is de juiste aanbestedingsmethode in de huidige markt?

Naar onze mening is dit niet de juiste vraag. De vraag zou moeten zijn:
Wat is de juiste aanbestedingsmethode voor mijn project.

Wij bepalen al vijftien jaar samen met onze opdrachtgevers de juiste aanbestedingsvorm voor hun specifieke project.

Ook in de huidige markt heeft een traditionele aanbesteding nog zin. Onze ervaring is dat een serieuze marktpartij nog steeds een goed resultaat kan halen uit een traditionele aanbesteding. Mits de contractstukken goed op orde zijn en de vergunningen geregeld zijn (zekerheid).

Wij hebben het afgelopen jaar een traditionele aanbesteding georganiseerd voor een grootschalige revitalisatie van een meubelboulevard. Door potentiele aannemers in een vroeg stadium al op de hoogte te brengen van het aanbestedingsprotocol, de omvang van het werk en de (aanbestedings)planning hebben we een klein groepje, werkelijk geïnteresseerde aannemers kunnen selecteren en uiteindelijk hebben we concurrerende offertes ontvangen en het werk op een goede manier kunnen gunnen.

Aan de andere kant van het spectrum hebben we recent een grootschalige verbouwing/renovatie van een winkelcentrum gerealiseerd in een zogenaamde “ronde tafel” overeenkomst met de hoofdaannemer. Bij een dergelijke overeenkomst wordt de aannemer in een vroegtijdig stadium geselecteerd waarbij de maximale aanneemsom, opslagen, etc. vooraf vastgesteld worden op basis van het Voorlopig Ontwerp. De planuitwerking en de inkoop van alle onderaannemers/leveranciers verloopt gezamenlijk met de aannemer en de opdrachtgever. Hierdoor wordt optimaal geprofiteerd van de uitvoeringskennis van de aannemer en is er zekerheid over de maximale bouwkosten. Het desbetreffende project is op deze wijze binnen het budget en de planning gerealiseerd waarbij een groot aantal programmawijzigingen binnen de oorspronkelijke planning verwezenlijkt zijn.

Op deze wijze realiseren wij al vijftien jaar projecten waarbij telkens de juiste specifieke aanbestedingsvorm gezocht wordt voor ieder afzonderlijk project. Mocht je met een aanbestedingsvraagstuk zitten dan horen we dat graag