Wet goed verhuurderschap

10 juli 2023

Op 21 maart 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel goed verhuurderschap aangenomen. Het is de bedoeling dat de Wet goed verhuurderschap op 1 juli 2023 in werking treedt. In dit artikel lees je meer over de wet en hoe het in de praktijk invloed heeft op huren bij vb&t Verhuurmakelaars

Verhuurderschap: Deze wet in het kort

Concreet betekent deze wet dat er een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap komt waarin vastgelegd wordt wat van verhuurders en verhuurbemiddelaars verwacht mag worden in het verhuurproces in relatie tot woningzoekenden en huurders.

In de wet zijn regels opgenomen ter voorkoming van discriminatie en intimidatie en wordt vastgelegd op over welke zaken een huurder geïnformeerd dient te worden over het gehuurde.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en het handhaven van de algemene regels en de verhuurvergunning. Zij krijgen hiervoor een aantal instrumenten tot de beschikking zoals bestuursdwang en bestuurlijke boetes.

Tevens moeten gemeenten een meldpunt instellen waar anoniem en kosteloos meldingen kunnen worden gedaan van ongewenst verhuurgedrag. vb&t Verhuurmakelaars ondersteunt de deze wetgeving van harte omdat wij als huurbemiddelaar van mening zijn dat een transparant verhuurproces in het belang is van zowel belegger als huurder.

De wet in praktijk bij vb&t Verhuurmakelaars

Mogelijk dat de praktische uitwerking van deze wetgeving gevolgen heeft op verhuurproces van vb&t Verhuurmakelaars. Waar nodig zullen wij ons verhuurproces aanpassen om te kunnen voldoen aan deze wettelijke verplichtingen.

vb&t Verhuurmakelaars zet zich al jaren in voor een eerlijk huurproces. Aan de hand van periodieke reflectie en feedback van onze klanten optimaliseren wij continu onze processen. Ook steunen wij en sluiten wij ons aan bij diverse initiatieven.

Zo zijn wij eind 2022 bezig geweest met de campagne tegen woondiscriminatie van het NVM en de Rijksoverheid. Tijdens deze periode hebben al onze medewerkers een verplichte cursus gevolgd over het bestrijden van woondiscriminatie.

Ook steunt  vb&t Verhuurmakelaars het convenant “Transparantie aanvangshuurprijs”. Om (potentiële) huurders van meer transparantie te voorzien hebben wij ons hard ingezet om onze platformen van meer informatie te voorzien, zodat potentiële huurders precies weten wat zij kunnen verwachten.

Ontdek meer over vb&t Verhuurmakelaars

_____________________________________________________________________________________________________

Meer nieuws? Bekijk meer actuele ontwikkelingen van vb&t Groep