vb&t verkoopt zijn aandeel in ReDo

14 februari 2023

Ruim 6 jaar geleden zijn we gestart met een initiatief om onze kennis te vergroten op het gebied van verduurzamen van bestaand vastgoed. In eerste instantie hebben we ons toegelegd op het adviseren van vastgoedeigenaren in deze verduurzaming. Na een jaar hebben we EBG uit Sittard overgenomen omdat daar meer vakkennis aanwezig was.

Samen met het management van EBG hebben we ons netwerk benaderd en zijn we naast adviseren ons gaan toeleggen op ontwikkelen, realiseren en exploiteren van “groene” w- installaties. Omdat deze installaties vrij kapitaalintensief zijn hebben we samenwerking gezocht met een financieel partner en deze een paar jaar geleden gevonden in Certo capital.

We hebben met drie partijen de activiteiten verder uitgebouwd en hebben diverse nieuwbouwprojecten ontwikkeld en vele bestaande projecten verduurzaamd. Gezien de complexiteit van deze branche en de risico’s in de exploitatie hebben wij besloten een sterke partij te zoeken als partner of mogelijke overname kandidaat.

Eind 2022 hebben wij die gevonden in Eteck, de grootste onderneming in Nederland op dit gebied, en hebben alle aandelen van ReDo aan Eteck verkocht. In de toekomst gaan we samenwerken met Eteck en zoeken we verduurzamingsprojecten die Eteck kan ontwikkelen.

Door de verkoop van ReDo aan Eteck is de toekomst van Eteck en haar medewerkers gewaarborgd en kunnen ze haar activiteiten verder gaan uitbreiden.