Bouwkostenadviseur | 40 uur | Eindhoven

Wil je met ons mee gaan ondernemen?
Wij zoeken een ervaren kostendeskundige die samen met ons een nieuw bedrijfsonderdeel wil opzetten. De nieuwe business unit vb&t Bouwkostencalculatie zal nauw samenwerken met o.a. vb&t Projectmanagement en vb&t Brandveiligheid, welke onder hetzelfde management vallen.

Ieder bouwproject is vanaf de eerste fase een afweging tussen budgettaire mogelijkheden bouwkundige en technische oplossingen. Niet alleen vanuit onze uitgebreide bouwtechnisch kennis maar ook het kostenperspectief. Voor projectontwikkelaars, beleggers, (bouw)bedrijven, overheid en architecten willen wij naast onze uitgebreide bouwtechnisch en project-/procesmatige kennis een aantal aanvullende essentiële inhouse diensten gaan aanbieden, te weten:

Calculatiewerk

  • Budgetramingen;
  • Investerings- en exploitatieoverzichten;
  • Elementenramingen en elementenbegrotingen;
  • Directie- c.q. detailbegrotingen;

Advies en begeleiding (bouwkosten en waarde)

  • Ondersteuning van onze directievoering tijdens ontwerp en realisatie van het bouwproject;
  • Controleren/beoordelen inschrijfbegrotingen;
  • Meer- en minderwerken berekenen, controleren en/of bewaken.