Nieuws

Asbestherkenning door medewerkers

Asbestherkenning

Onze medewerkers hebben een cursusdag gehad inzake asbestherkenning. Zij hebben zich voorbereid op de cursus met een online leermodule en…
Lees meer
vve huismeester vb&t Groep

Onze huismeesterdiensten

De huismeesterdiensten van vb&t VvE kan door gebouweigenaren worden ingezet en fungeert als het aanspreekpunt voor de bewoners van wooncomplexen…
Lees meer