vb&t Verhuurmakelaars en de Wet Goed Verhuurderschap

4 april 2024

De Wet Goed Verhuurderschap wordt door vb&t omarmd als een leidraad in onze dienstverlening. We staan ervoor het huurproces zo eerlijk en transparant mogelijk te maken voor onze (toekomstige) huurders.

Een goed geïnformeerde huurder

Bij vb&t vinden we het belangrijk dat de huurder weet wat zijn rechten zijn. Het is voor ons namelijk alleen maar waardevol dat de huurder ook ná het afsluiten van een huurcontract een tevreden klant is en blijft. We houden hen graag op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op de huurmarkt, zodat zij weten waar ze aan toe zijn als ze een woning huren bij vb&t.

Open en eerlijk over ons aanbod en de processen

Transparantie speelt een cruciale rol in de Wet Goed Verhuurderschap. Huurders hebben recht op duidelijke en eerlijke informatie over zaken als de huurprijs, de voorwaarden van het huurcontract en eventuele bijkomende kosten.

De maatregelen die wij hanteren om te voldoen aan de Wet Goed Verhuurderschap.

  • Een transparante uitleg over de wijze waarop het verhuurproces verloopt en hoe de selectiecriteria worden toegepast via vbtverhuurmakelaars.nl;
  • Huurovereenkomsten worden alleen schriftelijk aangegaan;
  • Bij toewijzing wordt een maximale waarborgsom, indien van toepassing, van twee maanden kale huur gehanteerd;
  • Medewerkers onthouden zich van discriminatie en intimidatie en zetten zich in voor een transparante manier van werken. Er is bij ons frequent aandacht voor het bestrijden van discriminatie. We hebben het onderdeel van ons inwerkprogramma gemaakt en de gedragscode van VGM NL wordt door al onze medewerkers ondertekend;
  • We rekenen geen dubbele provisiekosten. vb&t wordt alleen betaald door de opdrachtgever, in dit geval de belegger. (Kandidaat) Huurders betalen geen inschrijfkosten, bemiddelingskosten of andere vormen van kosten bij het aangaan van een huurovereenkomst via vb&t;
  • De medewerkers van vb&t betreden geen woningen zonder toestemming van de huurder, behalve in het geval van de wettelijke uitzonderingsronden;
  • Het uitvoeren van de maatregelen in de verhuurvergunning van de gemeente voor zover van toepassing;

De maatregelen die in ontwikkeling zijn om een duidelijker huurproces te waarborgen.

  • Het verstrekken van additionele informatie bij de ondertekening van de huurovereenkomst met daarin het meldpunt Goed Verhuurderschap van de betreffende gemeente. Hierin nemen we ook de informatie over huurwetgeving en de verschillende typen huurovereenkomsten op. Uiterlijk 01-07-2024 is dit gereed.

Het bevorderen van een positieve huurervaring

Met een focus op transparante communicatie en het beschermen van huurdersbelangen, draagt vb&t Verhuurmakelaars bij aan het bevorderen van een positieve huurervaring voor alle betrokkenen.

Ontdek meer over vb&t Verhuurmakelaars

_____________________________________________________________________________________________________

Meer nieuws? Bekijk meer actuele ontwikkelingen van vb&t Groep